Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów,
wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1) współadministratorem danych osobowych:

a)  w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii
(adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),

b)  w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w województwie Opolskim
jest Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Opolu, kontakt: e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 77 541 72 00

c)  w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu
jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu, który wykonuje obowiązki informacyjne,
o których mowa w art. 13 i 14 RODO; kontakt: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 77 416 37 44

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych możliwy jest kontakt pod adresem
     mailowym lub telefonicznym:

a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., tel. 22 623 24 81,

b) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48604907222.

c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Brzegu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48604907222.

      dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestrów i wykazów na podstawie
      obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych;

3)  dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie
     przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach;

4)  w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych
     przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;

5)  każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
     ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

6)  mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
     Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

7)  podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna
     do organu Inspekcji Weterynaryjnej;

8)  Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust.1 RODO,
     co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie
     oraz nie będą tworzone Państwa profile.

 

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Brzegu

regulamin

- aneks