Druki do pobrania

 

1. wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii pobierz
2. RRW-6 pobierz
3. tabele sprawozdawcze 3,5,8 pobierz
 4. Wniosek o poświadczenie dokumentu  pobierz
  DZIAŁ ZAKAŹNY  
5. zgłoszenie utrzymywanych ptaków pobierz
6. zgłoszenie stada bydła pobierz
7. wniosek o wpis pasieki pszczelej do rejestru pobierz
8. wniosek o zaświadczenie o pasiece w rejestrze pobierz
9. zgłoszenie gospodarstwa pobierz
10. zgłoszenie brojlerów do uboju pobierz
11. wniosek o wystawienie wewnątrz-unijnego świadectwa zdrowia pobierz
12. skierowanie do badania odstrzelonych lisów pobierz
13. skierowanie do badania krwi zwierząt dzikich pobierz
14. Wniosek o rejestrację drobiu pobierz
15. Wniosek o zatwierdzenie zakładu/obiektu/działalności oraz nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego pobierz
16. Wniosek o rejestrację zakładu-hodowli psów/kotów/fretek oraz nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego pobierz
17. Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie świń pobierz
18. Zgłoszenie padnięcia bydła, owiec, kóz pobierz
  DZIAŁ PASZ I UTYLIZACJI  
19. zgłoszenie podmiotu paszowego pobierz
20. wniosek o wydanie zaświadczenia pobierz
21. Wniosek o wpis do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii jako podmiot
w sektorze utylizacyjnym
pobierz
22. Oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego pobierz
  DZIAŁ HIGIENY ŻYWNOŚCI  
23. wniosek o wpis zakładu, prowadzącego rolniczy handek detaliczny, do rejestru
Powiatowego Lekarza Weterynarii - przykładowy wzór 

pobierz

24. wniosek o zatwierdzenie zakładu pobierz
25. wniosek o zatwierdzenie kraje trzecie pobierz
26. wniosek o zaświadczenie dla samochodu przewożącego środki spożywcze pobierz
27. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu próbek mięsa pobierz
28. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu mięsa pobierz
29. informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju świń pobierz
30. zgłoszenie uboju cielaki kozy owce pobierz
31. Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi
z konieczności poza rzeźnią
pobierz
32. Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę
poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią 
pobierz
33. podanie o wydanie zaświadczenia - mleko pobierz
34. wniosek o wydanie decyzji o spełnieniu wymagań dla prowadzenia działalności pobierz