DRUKI DO POBRANIA

 

1.  Wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii
2.  Tabele sprawozdawcze 3,5,8
3.  Wniosek o poświadczenie dokumentu 
  DZIAŁ ZAKAŹNY
4.  Zgłoszenie utrzymywanie drobiu
5.  Zgłoszenie stada bydła
6.  Wniosek o wpis pasieki pszczelej do rejestru
7.  Wniosek o zaświadczenie o pasiece w rejestrze
8.  Wniosek o wydanie zaświadczenia o pasiece do wniosku ARiMR
9.  Zgłoszenie gospodarstwa
10.  Zgłoszenie brojlerów do uboju
11.  Wniosek o wystawienie wewnątrz-unijnego świadectwa zdrowia
12.  Skierowanie do badania odstrzelonych lisów
13.  Skierowanie do badania krwi zwierząt dzikich
14.  Wniosek o rejestrację drobiu
15.  Wniosek o zatwierdzenie zakładu/obiektu/działalności oraz nadanie WNI weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego
16.

 Wniosek o rejestrację zakładu-hodowli psów/kotów/fretek oraz nadanie WNI
weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

17.  Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie świń
18.  Zgłoszenie padnięcia bydła, owiec, kóz
  DZIAŁ PASZ I UTYLIZACJI
19.  Zgłoszenie podmiotu paszowego
20.  Wniosek o wydanie zaświadczenia
21.  Wniosek o wpis do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii jako podmiot w sektorze utylizacyjnym
 
22.  Oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego
  DZIAŁ HIGIENY ŻYWNOŚCI
23.  Wniosek o wpis zakładu, prowadzącego rolniczy handek detaliczny,
do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii
 
24.  Wniosek o zatwierdzenie zakładu
25.  Wniosek o zatwierdzenie kraje trzecie
26.  Wniosek o zaświadczenie dla samochodu przewożącego środki spożywcze
27.  Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu próbek mięsa
28.  Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu mięsa
29.  Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju świń
30.  Zgłoszenie uboju cielaki kozy owce
31.  Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią
 
32.  Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią
   
33.  Podanie o wydanie zaświadczenia - mleko
34. Wniosek o wydanie decyzji o spełnieniu wymagań dla prowadzenia działalności