Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Brzegu

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu, informuje, że w 2022 roku wnioski o świadczenia z ZFŚS wraz z oświadczeniem o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej oraz oświadczeniem dot. przetwarzania danych osobowych należy złożyć do dnia  30 kwietnia 2022 r.

 

Zarządzenie nr 1.ZFŚS.2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu z dnia 07.05.2021 r. w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Brzegu – pobierz

 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzegu – pobierz

 

Załączniki do Regulaminu ZFŚS w PIW w Brzegu:

1

Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej

pobierz

2

Wniosek o udzielenie świadczeń z ZFŚS PIW w Brzegu dot. usług świadczonych na rzecz różnych form wypoczynku (dofinasowanie do wypoczynku organizowanego przez osobę uprawnioną we własnym zakresie (tzw. „wczasy pod gruszą”) i do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży osób uprawnionych)

pobierz

3

Wniosek o udzielenie świadczeń z ZFŚS PIW w Brzegu dot. udzielenia pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej (wniosek o przyznanie zapomogi dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i losowej oraz w związku ze zdarzeniami losowymi lub długotrwałą chorobą)

pobierz

4

Wniosek o udzielenie świadczeń z ZFŚS PIW w Brzegu dot. udzielenia pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej (pomoc finansowa w formie gotówki, zakup paczki okolicznościowej dla dzieci i młodzieży)

pobierz

5

Oświadczenie złożone dla potrzeb ZFŚS (RODO)

pobierz

6

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych ZFŚS

pobierz