Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Brzegu

 

KOMUNIKAT

 

W związku ze zmianą Regulaminu ZFŚS w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Brzegu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu informuje, że w roku 2023 został wydłużony termin na składanie wniosków o świadczenia z ZFŚS do dnia 9 czerwca 2023 (decyduje data wpływu).

 

Zarządzenie nr 1.ZFŚS.2023

Regulamin ZFŚS

Załącznik nr 1 oświadczenie

Załącznik nr 2 wypoczynek

Załącznik nr 3 pomoc finasowa

Załącznik nr 4 upoważnienie