OGŁOSZENIE

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu

o potrzebie dokonania wyznaczeń do czynności z wyznaczenia,
o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,

na 2024 rok

 

Rodzaj i zakres czynności

Miejsce wykonywania czynności

Termin realizacji

Liczba lekarzy wet. lub innych osób

Szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze:

- gruźlica bydła – 370szt./20stad

- bruceloza bydła – 200szt./20stad

- enzootyczna białaczka bydła –   200szt./20stad

- bruceloza owiec i kóz – 18szt./4stada

CSF świnie – 15szt./4stada

- FMD bydło/świnie – 10szt./5stad

- SVD świnie – 10szt./5stad

- ch. Aujeszky – 250szt./16stad

- gorączka Q owce, kozy -

     14szt./4stada

- niebieski język bydło/owce – 14szt./2stada

- IBR/IPV bydło – 14szt./2stada

- wścieklizna – monitoring bierny

- wścieklizna – obserwacje zwierząt…

Powiat brzeski

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w……………

Do 11.III.

j.w.

cały rok – wg.harmonogramu

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w………..

2-3 lekarzy wet. na całość monitoringu

6 lekarzy wet.

6 lekarzy wet.

Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami

lub konkursami zwierząt:

- obiekt pośrednika……………………..

- obiekt pośrednika……………………..

- wystawa gołębi…………………………

Powiat brzeski

Polana, gm. Grodków

Oldrzyszowice, gmina Lewin Brzeski

Powiat brzeski

cały rok – wg.potrzeb

j.w.

j.w.

2 lek. wet.

2 lek. wet.

2 lek. wet.

Badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia:

- dla świń………………………………….

- dla drobiu……………………………….

Powiat brzeski

Borkowice, gm. Lewin Brzeski

Olszanka, gm. Olszanka

Jankowice Wielkie, gm. Olszanka

Więcmierzyce, gm. Grodków

cały rok – wg.potrzeb

cały rok – wg.potrzeb

j.w.

j.w.

j.w.

4-5 lek.wet.

2 lek.wet. na wszystki fermy

Badanie i ocena mięsa zwierząt rzeźnych i mięsa zwierząt łownych na użytek własny

Powiat brzeski

Cały rok – wg potrzeb

3 lekarzy wet.

Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni

Powiat brzeski

Cały rok – wg potrzeb

2 lekarz wet.

Czynności pomocnicze przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii:

- ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych

Powiat brzeski

Cały rok – wg harmonogramu

2 inne osoby

Czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art.57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Powiat brzeski

Cały rok – wg harmonogramu

3 inne osoby

 

  1. 1.Sposób i termin składania Zgłoszeń przez chętnych do wyznaczenia lekarzy weterynarii i innych osób:

do 17.12.2023 r. włącznie,

- w formie papierowej w siedzibie PIW w Brzegu, ul. Oławska 25, 49-306 Brzeg,

- elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

Wymaga uzupełnienia o wersję papierową Zgłoszenia.

  1. 2.Zapoznanie się ze zgłoszeniami nastąpi w terminie 2 dni roboczych od daty upływu terminu składania Zgłoszeń.
  1. 3.Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu postępowania.

 

Wpłynięcie Zgłoszenia nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zastało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

 

Załącznik:

ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI  do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa
w art. 16 ustawy