INFORMACJE OGÓLNE 

 
   Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie CPR
     - Centralnego Rejestru Przedsiębiorstw
     - Baza Danych Weterynaryjnych Numerów Identyfikacyjnych
 Pobierz 

DZIAŁ ZAKAŹNY

 

   Określenie wieku lisów

 Pobierz

   Informacja dla hodowców drobiu

Pobierz

   Utrzymujesz ptaki- bioasekuracja

Pobierz

    Zasady ochrony drobiu przed grypą ptaków. Zasady ochrony drobiu przed chorobą

Pobierz

   Informacja na temat wirusa Schmallenberg

Pobierz

   Afrykański pomór świń - ASF

 

   Rozporządzenie MRiRW z 9.02.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych
   w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Pobierz

   Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika.

Pobierz

   Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika

Pobierz

   Co to jest afrykański pomór świń

Pobierz

   Informacja dla myśliwych i leśników dotycząca afrykańskiego pomoru świń

Pobierz

   Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń

Pobierz

   ASF Materiały szkoleniowe dla Lekarzy Weterynarii

Pobierz

   ASF Materiały szkoleniowe dla hodowców i producentów świń

Pobierz

   Ulotka, Informacja - na temat wirusa ASF

Pobierz

   Informacja na temat wirusa ASF

Pobierz

   Wysoce zjadliwa grypa ptaków - HPAI

 

   Ulotka, informacja  - wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8

Pobierz

   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
    z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych
    z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Pobierz

   Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych. Dotyczące postępowania podczas polowań
   na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
   podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

Pobierz 

   Informacja o zasadach ochrony gospodarstw przed wniknięciem czynnika zakaźnego-bioasekuracji

Pobierz

   Wytyczne dla hodowców drobiu

Pobierz

HIGIENA ŻYWNOŚCI 

 

Poradnik dobrych praktyk higienicznych wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich
w farmerskimi i rzemieślniczym przetwórstwie mleka

do wglądu
w PIW

   Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego
    – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności

Pobierz

   Wymagania weterynaryjne przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa przy produkcji mięsa
   na użytek własny 

Pobierz

   Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt
   gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Pobierz

   Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia
   zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Pobierz

   Poradnik dla producentów rolnych prowadzących dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią,
   działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, gospodarstwa agroturystyczne
   oraz oferujących produkty tradycyjne.

Pobierz

   Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu „rzeźni rolniczej” - poradnik

Pobierz

   Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny - poradnik

Pobierz

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PASZ 

 

   Informacja dla hodowców zwierząt gospodarskich - zakaz stosowania mączek mięsno - kostnych

Pobierz