Afrykański pomór świń (ASF) 

 

Strona internetowa Głównego Inspektora Weterynarii
Afrykański pomór świń (ASF) 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku 
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U.2018 poz. 360)

 

 Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

 

Ulotka Dobre Praktyki - Uwaga ASF - polowania - ulotka 

Ulotka zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF - Ulotka I

Ulotka informacyjna na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw,
w których utrzymywane są świnie - ulotka II

Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach podlegających wymaganiom
rozporządzenia ws środków ASF - informacja

zał.1 dokumentacja przeglądu budynków - załącznik

zał.2 rejestr środków transportu - załącznik

zał.3 rejestr wejść do budynków utrzymywania świń załącznik

zał.4 lista preparatów do dezynfekcji rąk załącznik

zał.6 dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie załącznik

zał.7 wzór spisu świń załącznik

 

  Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF,  
w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia
dla ich zdrowia lub życia.