ASF - AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 

ROZPORZĄDZENIE NR 0510/P/21/2021 WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa opolskiego

Rozporządzenie określa zasady przemieszczania świń na obszarze objętym ograniczeniami.

 

HODOWCO ŚWIŃ

OD 22 PAŹDZIERNIKA 2021 r. MIASTO BRZEGGMINY: LUBSZA, SKARBIMIERZ, OLSZANKA, GRODKÓW

zostały włączone do

OBSZARU OBIĘTEGO OGRANICZENIAMI I (STREFA NIEBIESKA)

W TEJ STREFIE OBOWIĄZUJE:

1. ZGŁASZANIE POWIATOWEMU LEKARZOWI WETERYNARII KAŻDEGO PADNIĘCIA ŚWIŃ.

2. ZGŁASZANIE KAŻDEGO PODEJRZENIA TEJ CHOROBY do lekarza weterynarii lub Inspekcji Weterynaryjnej lub wójta, burmistrza

3. BADANIE PRZEDUBOJOWE  I POUBOJOWE świń z UBOJU ŚWIŃ NA UŻYTEK WŁASNY

                                                    

Bioasekuracja w strefach, wytyczne z 20.04.2021r. - wytyczne

 

Strona internetowa Głównego Inspektora Weterynarii
Afrykański pomór świń (ASF) 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń


 Filmy - Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą

 Filmy - Afrykański pomór świń - bioasekuracja

PLAN BEZPIECZEŃŚTWA BIOLOGICZNEGO DLA GOSPODARSTW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE:

Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego - pobierz

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń - pobierz

PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie - pobierz

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa - pobierz

 

Ulotka Dobre Praktyki - Uwaga ASF - polowania - ulotka 

Ulotka zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF - Ulotka I

Ulotka informacyjna na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw,
w których utrzymywane są świnie - ulotka II

Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach podlegających wymaganiom
rozporządzenia ws środków ASF - informacja

zał.1 dokumentacja przeglądu budynków - załącznik

zał.2 rejestr środków transportu - załącznik

zał.3 rejestr wejść do budynków utrzymywania świń załącznik

zał.4 lista preparatów do dezynfekcji rąk załącznik

zał.6 dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie załącznik

zał.7 wzór spisu świń załącznik

 

Stop ASF Europejska stronastrona kampanii

Strona internetowa Kampanii Stop ASF Głównego Inspektoratu Weterynarii 

 

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń

 

 

  Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF,  
w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia
dla ich zdrowia lub życia.