Wykaz lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania 
zwierząt rzeźnych i mięsa poza rzeźniami na 
terenie działania P.I.W. Brzeg na rok 2021 r.

Pobierz

 

 

 

Przygotowała : G. Mędrala