Kontrola zarządcza 2014

  
Lp. Kontrola zarządcza  Plik
1. Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2014 r Pobierz
2. Plan działalności na 2015 r Pobierz
3. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2014 r Pobierz

 

 Kontrola zarządcza 2013

Lp. Kontrola zarządcza 
Plik
1.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Pobierz
2. Raport z dokonanej samooceny systemu kontroli zarządczej Pobierz
3. Zbiorcze wyniki ankiety dot. kontroli zarządczej
Pobierz
4. Ocena systemu kontroli zarządczej PIW Brzeg Pobierz
5. RB-BZ1 Pobierz
6. Plan finansowy na 2013 rok i realizacja Pobierz