Wyznaczenia na rok 2015 

Wykaz lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania 
zwierząt rzeźnych i mięsa poza rzeźniami na 
terenie działania P.I.W. Brzeg na rok 2015

Pobierz

 

 

 

Wyznaczenia na rok 2014 

Informacja PLW Pobierz
Instrukcja WLW wyznaczenia Pobierz
Wniosek Pobierz
Protokół z prac komisji do rozpatrzenia wniosków lekarzy weterynarii ubiegających się o wyznaczenie na rok 2014
Pobierz
Obwieszczenia PLW w sprawie podania do publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii upoważnionych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa w obwodach. Pobierz

Wyznaczenia na rok 2013 

Lekarze wyznaczeni-obwody  Pobierz
Lekarze wyznaczeni-rzeźnia  Pobierz
Lekarze wyznaczeni-nadzór  Pobierz
Lekarze wyznaczeni-obrót    
 Pobierz
Lekarze wyznaczeni-badania Pobierz