Podstawy Prawne

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287)

Pobierz

Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii

Pobierz

Statut Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzegu

Pobierz

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzegu 

Pobierz