2022-09-19 Zapytanie ofertowe nr 1/2022

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającego 130 000 zł. na zakup:
4 szt. fabrycznie nowych chłodni kontenerowych z przedsionkiem sanitarnym do przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików (wraz z transportem).

zapytanie ofertowe

- załącznik wzór umowy