2019-11-07 Zapytanie ofertowe nr 1/2019:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej z złotych równowartości 30 000 euro na zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego.