Sprawozdania finansowe
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Brzegu

  

 

Majątek trwały

Lp Dział Wartość
1 Budynki i lokale 72 766,96 zł
2 Grunty 8 282,40 zł
3 Urządzenia techniczne i maszyny 42 103,80 zł
4 Środki transportu 9 118,73 zł
5 Inne środki trwałe 0,00 zł
  Ogółem: 132 271,89 zł

 

 

Sprawozdanie za 2021 rok

 1. Bilans jednostki budżetowej
 2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej
 4. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie za 2020 rok

 1. Bilans jednostki budżetowej

 2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej

 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej

 4. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie za 2019 rok: 

 1. Bilans jednostki budżetowej

 2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej

 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej

 4. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie za 2018 rok:

 1. Bilans jednostki budżetowej

 2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej

 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej

 4. Informacja dodatkowa